Pr. Bernhardstraat 20 6037 RW Kelpen - Oler
0495-651183
info@marlantis.nl

Praktische informatie

centrum voor natuurgeneeswijze - bewustwording - training

Wiel is als therapeut geregistreerd bij:

  • VBAG onder licentienummer 2071012
  • RBCZ onder registratienummer 9111183R
  • Het klachtrecht volgens de wet Wkkgz is geregeld via TCZ

Als er klachten zijn over de behandeling van Wiel dan zouden we het op prijs stellen als u ons daarvan op de hoogte stelt en met ons in gesprek gaat. Komen we er samen niet uit dan kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot beroepsvereniging VBAG.nl. Levert dat geen bevredigende oplossing dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie volgens de wet WkkGz , in dit geval is dat TCZ.nl.

Marion is als therapeut geregistreerd bij:

  • VIV onder licentienummer 1907476A
  • RBCZ onder registratienummer 505092R
  • Het klachtrecht volgens de wet Wkkgz is geregeld via Camcoop

Als er klachten zijn over de behandeling van Marion dan zouden we het op prijs stellen als u ons daarvan op de hoogte stelt en met ons in gesprek gaat. Komen we er samen niet uit dan kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot beroepsvereniging VIVnederland.nl. Levert dat geen bevredigende oplossing dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie volgens de wet WkkGz , in dit geval is dat camcoop.nl.