Pr. Bernhardstraat 20, 6037 RW. Kelpen-Oler
06-17582548
info@marlantis.nl

MarlantiS behoudt zich het recht voor om een cursus, workshop of activiteit te annuleren wanneer hiervoor te weinig aanmeldingen zijn.

Annulering  door MarlantiS.

Indien een activiteit wegens te weinig deelnemers geen doorgang kan vinden zijn er de volgende 2 mogelijkheden:

  1. De inschrijving blijft gehandhaafd en doorgezet naar de nieuwe startdatum voor de activiteit. Dit gebeurt altijd in onderling overleg.
  2. Wanneer de activiteit komt te vervallen en het cursusgeld is reeds betaald, wordt binnen een termijn van 14 dagen het cursusgeld teruggestort.

Annulering cursus of workshop door de deelnemer.
Wanneer een deelnemer zijn/haar deelname annuleert dan gelden de volgende regels:

  1. Bij annulering van deelname meer dan 1 maand voor de start datum wordt reeds betaald cursusgeld binnen een termijn van 14 dagen teruggestort onder aftrek van   € 50,00 inschrijfgeld.
  2. Bij annulering van deelname tot 14 dagen voor de startdatum wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht. Wanneer het cursusgeld reeds volledig betaald is, wordt het te veel betaalde binnen een termijn van 14 dagen teruggestort.
  3. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang of tijdens de cursus, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht en volgt er geen restitutie.
  4. Wanneer de aanmelding blijft gehandhaafd en alleen de startdatum wordt verplaatst, vindt er geen restitutie plaats.
  5. Reeds betaalde cursusgelden zijn niet te verrekenen met consulten of andere activiteiten binnen MarlantiS.

Annulering aanmelding voor Reset-weekend:

Wanneer een deelnemer zijn/haar deelname aan het reset weekend annuleert, dan gelden de volgende regels:

  • Bij annulering van deelname meer dan 6 weken voor aanvang van het weekend wordt reeds betaald cursusgeld binnen een termijn van 14 dagen teruggestort onder aftrek van € 100,00 inschrijfgeld.
  • Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van het weekend, voor wat voor reden dan ook, wordt het volledige cursusgeld in rekening-gebracht. Het is wel toegestaan iemand anders in plaats van de geplande deelnemer te sturen.
  • Reeds betaalde cursusgelden zijn niet te verrekenen met consulten of andere activiteiten binnen MarlantiS

Lesverzuim algemeen:
Voor verzuimde lessen vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

Betalingsvoorwaarden:
Na aanmelding voor een cursus of workshop, dient het inschrijfgeld binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
Het resterende cursusgeld moet uiterlijk 1 maand voor aanvang van de cursus betaald zijn.

Aansprakelijkheid:
Alle cursussen/ workshops en andere activiteiten worden zorgvuldig en te goeder trouw uitgevoerd. MarlantiS stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel, opgelopen tijdens het bijwonen van een van onze cursussen/workshops of door het toepassen van de lesstof.