Pr. Bernhardstraat 20, 6037 RW. Kelpen-Oler
06-17582548
info@marlantis.nl

Vanaf mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens die bewaard worden, moeten correct en volledig zijn en mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Gedetailleerde informatie over de AVG kunt u hier vinden.

MarlantiS voldoet aan de eisen van de AVG. Wij verzamelen alleen gegevens van onze relaties die we nodig hebben voor:

  • het verzorgen van goede complementair zorg met de vastlegging die daar bij hoort
  • het op een correcte manier kunnen afwikkelen van een cursus of workshop, denk aan huiswerkopdracht, certificaten enz.
  • de financiële afwikkeling van de door ons geboden diensten met onze relatie en in het verlengde hiervan de eventuele afwikkeling met een zorgverzekeraar
  • het aanmaken, registreren en bewerken van facturen

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij u daar schriftelijk toestemming voor geeft, bijvoorbeeld met een medische machtiging. Klik hier voor gedetailleerde informatie aangaande dit onderwerp